Registracija blagovne znamke cena je priljubljena spletna poizvedba

Ko želimo registrirati svojo blagovno znamko, nas vsekakor zanima tudi cena. Tovrstni podatek lahko najlažje in tudi najhitreje dobimo na spletnem mestu. Najbolje je, da v spletni brskalnik vtipkamo kar registracija blagovne znamke cena.

Registracija blagovne znamke cena je bila odlična spletna izbira, ker nas je pripeljala na priljubljeno spletno mesto podjetja, ki nam razkrije vse, kar nas zanima v povezavi z registracijo naše blagovne znamke, seveda pa izvemo tudi ceno za tako storitev.

Zneski za pristojbine za registracijo znamke so odvisni od treh kriterijev. In glede na izbiro kriterijev se pristojbine ustrezno spreminjajo. V prvi vrsti pa je najbolj odvisno od tega, ali gre za individualno ali kolektivno znamko.

Pri nas v Sloveniji je minimalni znesek za registracijo individualne znamke za dobo deset let 250 evrov. Če pa na primer želimo registrirati kolektivno znamko, pa minimalni strošek za dobo deset let znaša 400 evrov.

Patentna prijava in njen postopek na spletu

Za sestavljanje patentne prijave so vsekakor potrebna posebna strokovna znanja. Zato je patentna prijava tudi stvar patentnega zastopnika. Na tem področju so potrebna znanja s področja tehnike, na katero se predmet izuma nanaša. Prav tako so potrebna tudi znanja s področja zaščite industrijske lastnine. Taka znanja pa ima le patentni zastopnik.

Ko se patentna prijava vloži pri uradu, se je ne sme vsebinsko spreminjati ali pa celo širiti. Osrednja vloga patentnega zastopnika je ta, da v pogovoru z izumiteljem poskuša izluščiti bistvo izuma. Patentna prijava se pod njegovim okriljem sestavi tako, da je obseg zaščite čim širši. Kljub vsemu pa ne sme biti preširok, in sicer zato, da ne posega v pravice drugih imetnikov patentov. Poleg vsega pa patentni zastopnik tudi ves čas postopka pridobitve patenta sodeluje s prijaviteljem in komunicira z uradom.

Vse osnovne informacije v povezavi s patentno prijavo se lahko dobijo tudi na spletni strani podjetja, ki se tudi profesionalno ukvarja s tem področjem.

You may also like...