Prisilna poravnava podjetja je nekaj drugega kot stečaj

Ljudje pogosto zamenjujejo pojma prisilna poravnava podjetja in stečaj podjetja. Stečaj v praksi pomeni smrt prezadolženega ali nesolventnega gospodarskega subjekta, ki po končanem postopku preneha obstajati. Namen pri prisilni poravnavi podjetja pa je ravno obraten. Dolžniku se s finančnim prestrukturiranjem omogoči, da postane plačilno sposoben in da tudi nadaljuje svoje poslovanje.

Prisilna poravnava podjetja upniku tudi omogoči ugodnejše pogoje plačilnih terjatev. Pri poravnavi dobimo torej več plačanega dolga kot pa pri stečaju.

Za prisilno poravnavo in tudi za stečaj velja, da so predvsem upniki tisti, ki odločajo o najpomembnejših zadevah. Pri tem je najbolj pomembno, da upnik verjame v dolžnikovo sposobnost. Upniki pri prisilni poravnavi tudi glasujejo, pri čemer je potrebno za sprejem prisilne poravnave glasovati tisti upniki, katerih terjatve predstavljajo po višini 60 % vseh priznanih terjatev do dolžnika.

Optimizacija poslovnih procesov kot poseben pristop za izboljšanje delovanja organizacijskega sistema

Večina od nas ve, da optimizacija poslovnih procesov pomeni pristop za izboljšanje delovanja organizacijskega sistema. Pri tem mora biti organizacija optimalno prilagojena prenovljenim procesom, predvsem pa takrat, ko želimo doseči pravne učinke.

Optimizacija poslovnih procesov velja tudi za prav posebno storitev, ki nam jo ponujajo mnoga podjetja. Ta imajo s tovrstnim področjem dolgoletne izkušnje in tudi vsa potrebna znanja. Nudijo nam popis procesov, grafično modeliranje in simulacijo procesov, optimizacijo in prenovo procesov, pripravo specifikacij ali načrtov za informacijsko podporo procesom, usposabljanje zaposlenih za obvladovanje, modeliranje in dokumentiranje procesov, pripravo in prilagoditev metodologij za prenovo poslovnih procesov, vzpostavitev sistema merjenja za ugotavljanje učinkovitosti upravljanja procesov ter podobno.

Njihove storitve so nam dostopne tudi na spletu, kjer se podjetja tudi predstavljajo. Na spletni strani podjetja je zelo natančno predstavljena prav vsaka od storitev, s katero se ukvarjajo. Podjetja se ponašajo tudi s številnimi referencami, na podlagi katerih se najpogosteje odločimo zanj. Poleg vsega na spletni strani vidimo tudi ceno.

You may also like...