Vaje za celostni razvoj otroka

Otroci svet spoznavajo na različne načine, pri tem pa se stalno učijo in razvijajo razne spretnosti, ki jih bodo potrebovali v življenju. Če želimo ta razvoj v času, ko ponuja največ potenciala, še spodbuditi, se moramo z vajami in nalogami čim bolj približati naravnemu učenju, ki ga otroci že poznajo. Le tako bomo uspešno spodbudili celostni razvoj otroka, ne da bi malčka obremenili z abstraktnimi izzivi, na katere še ni pripravljen. Prav tovrsten razvoj je glavni cilj mnogih prilagojenih vaj, takšne so na primer brainobrain naloge, ki so vključene v širši program za celostni razvoj otroških možganov.

Brainobrain naloge vključujejo prilagojene izzive, ki spodbujajo različne možganske centre. Tako bo vsak otrok našel priložnost za učenje in utrjevanje svojih mentalnih sposobnosti, ne glede na to, katere tehnike pomnjenja mu najbolj odgovarjajo. Za to so zaslužne tudi nekatere inovativne metode, ki izkoriščajo značilnosti naravnega učenja in na zanimiv način dosegajo izvrsten učinek pri namenskem razvoju otrokovih miselnih sposobnosti. To je tako imenovana metoda VAK, ki združuje različne načine sprejemanja informacij iz okolja. Otroci med igro in raziskovanjem uporabljajo vsa svoja čutila, včasih še preveč – v usta včasih vtaknejo tudi kakšne smeti ali druge vsiljivce. Kasneje na takšne dogodivščine pozabimo, učenje pa postaja vedno bolj abstraktno, zato otrokom ni tako blizu in se nagel razvoj miselnih spretnosti ustavi. Metoda VAK pa spodbuja uporabo različnih čutov, ki seveda delujejo v povezavi z možgani in vodijo do odličnega končnega učinka. Brainobrain naloge vključuje jo takšne naloge, celoten program pa spodbuja celosten razvoj otroških možganov. Za končni uspeh ni zaslužna le metoda VAK, zato je pomembno, da je program strokovno zasnovan in voden, saj imamo opravka z različnimi dejavniki, ki šele v kombinaciji pomagajo pri učenju. Vsekakor pa je možno s takšnimi in drugačnimi vajami učinkovito in uspešno pripraviti otroka na izzive, s katerimi se bo soočil v šoli in kasneje v življenju.  

You may also like...