Prestrukturiranje je ključno za iskanje rešitev v podjetju

Prestrukturiranje se lahko v določenem obdobju pojavi v vsakem podjetju. Nekateri strokovnjaki pravijo, da je prestrukturiranje le eden izmed življenjskih ciklov vsakega podjetja, ki je na trgu. Trg se namreč vedno spreminja in tekom podjetniške poti se lahko vsako podjetje sooči s težavami in s slabšim poslovnim letom kot običajno. Če se spremembe v obliki slabšega poslovanja pojavijo nepričakovani je dobro, da se podjetje prilagodi in pravilno ter ustrezno ukrepa. 

Prestrukturiranje je včasih edina možnost, da podjetje nadaljuje z opravljanjem svojega dela. Čeprav se veliko vodilnih otepa prestrukturiranja, je včasih to edina opcija, ki bo podjetju omogočila nadaljnje delo in razvoj. Čeprav ima naše podjetje še pripravljeno strategijo delovanja, se bo mogoče zaradi nepričakovanih razmer, ki so se pojavile, moralo prilagoditi in tako poskrbeti za nadaljnjo obratovanje. 

Prestrukturiranje navadno poteka tako, da podjetje na pomoč pokliče ustrezne strokovnjake, ki poskrbijo za prilagoditev novim razmeram. Vsak vodilni si želi, da se spremembe zgodijo čimbolj neopazno,  brez nezaželenih zapletov, do katerih hitro pride v primeru slabe strokovne podpore. 

 

Vrednotenje podjetij na podlagi objavljene bilance

Vrednotenje podjetij lahko poteka na različne  načine. Eno izmed najbolj osnovnih načinov vrednotenja poteka na podlagi javno objavljene bilance. S pomočjo te bilance si lahko ustvarimo prvo sliko in mnenje o vrednosti določenega podjetja. Na tak način lahko, če želimo ugotovimo tudi njegovo knjigovodsko vrednost. 

Vrednotenje podjetij pa običajno poteka tako, da se za vrednotenje uporabi metoda diskontiranih vrednostih donosov. Pri denarnih donosih ali kot jim strokovnjaki pravijo pri denarni tokovih, govorimo o temu kar pričakujemo v prihodnje, torej o vsoti pričakovanih prihodnjih koristih. 

Vrednotenje podjetij je potrebno najprej dobro pripraviti. Najprej je potrebno določiti predmet ocenjevanja in tudi namen ocenjevanja. Zakaj si torej želimo pridobiti vrednost določenega podjetja. Vedeti moramo ali ga želimo kupiti ali ga želimo prodati in s tem či več zaslužiti. 

 

You may also like...