Pohodne rešetke za čisto delovno okolje

Pohodne rešetke skrbijo, da je naše delovno okolje vedno čisto, saj vsa umazanija ter odpadna voda odtečeta v jašek, ki je se nahaja v hlevu. Ker živali dnevno proizvedejo veliko odpadkov, moramo stalno vzdrževati čistočo in poskrbeti, da njihov bivalni prostor ni zamazan in smrdeč. Nobena žival si namreč ne zasluži bivanja v slabih pogojih.

Pohodne rešetke nam omogočijo enostavno rešitev za odtekanje vse odpadne vode in urina v jašek pod živino. Tako lahko le enkrat dnevno očistimo jašek in hlev bo vedo čisti in ne smrdeč. 

Pohodne rešetke morajo biti narejene iz kvalitetnega materiala, da bodo brez težav ohranile težo živine in delavcev, ki se bodo vsakodnevno sprehajali med živalmi. Navadno so pohodne rešetke narejene iz železa in morajo biti odporne tudi na večje obremenitve. Nihče si namreč ne želi rešetk, ki bi slabo nudile slabo podlago za hojo. 

Hlevska oprema za svinjerejo 

Hlevska oprema se razlikuje glede na dejavnost, s katero se kmetija ukvarja. Nekateri kmetje se radi posvečajo govedoreji, drugi pa konjereji ali svinjereji. Glede na panogo, ki si jo bodo izbrali, bodo kupili primerno opremo, ki jim bo lajšala vsakodnevno delo. Dobra oprema bo živalim omogočala kvalitetno življenje, kar je bistveno za vsakega lastnika večjih količin živine. 

Hlevska oprema je na voljo pri vseh večjih ponudnikih kmetijske opreme. Moderni hlevi so izredno dobro opremljeni in imajo na voljo vso tehnologijo in mehanizacijo, ki jo kmet potrebuje. Dobro opremljene hleve si lahko omogočijo le najboljši kmetje, ki imajo se lahko pohvalijo tudi z sto ali več glavami živine. 

Hlevska oprema se deli na več segmentov. Pri pregledu ponudbe, se navadno usmerimo v tisti segment, ki nam v hlevu manjka. Kdor se z živinorejo začne ukvarjati na novo, pa bo potreboval opremo za celoten hlev, ki bo zagotovo moral biti opremljen po najvišjih kmetijskih standardih. 

You may also like...