NODT sistemi za odvod dima v primeru požara

Požarna varnost je prav gotovo eden najpomembnejših vidikov, na podlagi katerih snujemo in gradimo razno razne objekte oziroma stavbe. Pri tem se stroka predvsem za vgradnjo aktivnih protipožarnih sistemov čim bolj opira na že obstoječe gradbene elemente, ki so v osnovi primarno namenjeni drugemu namenu. Za dober primer tako veljajo svetlobniki. S tem pojmom označujemo vse svetlobne površine, ki poskrbijo za osvetljenost z naravno svetlobo, pa jim zaradi velikosti ali oblike navadno ne pravimo okna. Svetlobniki se pojavljajo v več oblikah. Ena od najpogostejših oblik svetlobnikov so svetlobni trakovi. S tem označujemo kontinuirno postavljeno svetlobno telo v obliki traku, ki se razteza nad osvetljenim prostorom. Svetlobni trakovi se lahko tudi križajo med sabo, lahko so ravni, ukrivljeni, ali pa so sestavljeni iz strešnih kupol in piramid in tako poskrbijo še za dodaten estetski vidik stavbe.

Poleg svetlobnih trakov med svetlobnike uvrščamo še večje pravokotne zastekljene površine ali pa kar dele streh, prekritih s polikarbonat kritino. Ker so te površine navadno na večji površini strehe kot bi bila sicer okna (v primeru svetlobnih trakov je lahko dolžina strehe pokrita v celoti), je možno na te svetlobnike na strateških mestih opremiti z napravami za zmanjševanje škode v primeru požara. Te pa lahko hkrati služijo tudi kot mehanizmi za prezračevanje in za dostop za morebitna dela na strehi oziroma samem svetlobniku.

Najnovejši trendi, ki so jim izpostavljeni svetlobniki, narekujejo montažo sistema NODT, ki poskrbi za primeren izpust dima in toplote v primeru požara. Del svetlobnega traku ali drugega svetlobnika je tako opremljen z loputo, ki ima dvojno funkcijo. NODT loputa ima za večjo varnost dvojni mehanizem odpiranja. Najprej klasični elektro mehanski, ki s pomočjo krmilnikov po potrebi tudi poskrbi za zračenje objekta. Opremljen je z dodatnim zasilnim napajanjem, tako da se ga lahko upravlja tudi v primeru izpada glavnega omrežja v požaru. Poleg tega pa je dodan še mehanizem za odpiranje s pomočjo ogljikovega dioksida, ki ga sproži toplota požara neposredno. Pri NODT sistemih je tako poskrbljeno za maksimalno varnost.

You may also like...