Kršitev patenta se obravnava na sodišču

Kršitev patenta se zgodi velikokrat, vendar pa javnost običajno s tem ni seznanjena. Vsaka kršitev se obravnava na sodišču. To so lahko izredno dolgotrajen sodbe, saj je ugotavljanje pravice nad izdelkom izredno težko in dolgotrajno opravilo. Poleg tega ima tožena stranka vedno možnost, da se sklicuje na ničnost patenta, kar še dodatno podaljša celotni postopek na sodišču. 

Kršitev patenta bo na sodišču prinesla velike stroške obema strankama. Vsekakor bodo takšno tožbo lažje prenesla večja podjetja, ki imajo običajno dovolj financ za poplačilo dragih odvetnikov. Manjša podjetja pa bodo takšne obravnave lahko stale preveč in tako bodo bankrotirala. Ravno zato morajo biti manjša podjetja izredno previdna, da ne naredijo kakšne usodne napake. 

Kršitev patenta velikokrat podjetja poizkušajo rešiti sama, saj vedo, da je zgodba na sodišču lahko predolga za kvalitetno nadaljevanje svojega dela. Zagotovo so takšni spori znani tudi pri velikih mednarodnih podjetjih, ki so si prišla v navzkriž glede določenih izdelkov, ki jih uporabljajo oboji. Tudi v Naši državi so se kršitve že obravnavale na sodišču, vendar pa se to zgodi le redko.

 

Blagovne znamke so pomembne zaradi identifikacije podjetja

Blagovne znamke so izredno pomembne. Že če pomislimo na potrošnike lahko hitro vidimo, da je večina potrošnikov bolj naklonjena enim blagovni znamkam kot drugim. Ravno tako si večina potrošnikov želi nositi oblačila določene blagovne znamke ali pa kupuje tehnologijo, ki pripada točno določeni blagovni znamki, saj je kvalitetna. 

Blagovne znamke tako niso samo lepo zveneče ime in dobro izdelan logo. Vedeti moramo, da bo naša blagovna znamka naša identifikacijska izkaznica in nam bo pomagala pri preboju na svetovni trg. Ko se kupci navežejo na določeno blagovno znamko, je običajno ne želijo več zamenjati, zato je kvaliteta izdelkov na začetku še toliko bolj pomembna. 

Blagovne znamke lahko enostavno registriramo s pomočjo strokovnjakov, ki se posvečajo le registraciji blagovnih znamk. 

 

You may also like...