Katalizator je del izpušnega sistema vsakega avtomobila

Pri zgorevanju motorjev naših avtomobilov so stranski produkt tudi škodljivi izpušni plini. Da se vsi ti škodljivi plini ne bi izločali v našo atmosfero, morajo imeti vsi avtomobili vgrajene katalizatorje. Avtomobilski katalizator je naprava, ki pretvarja škodljive izpušne pline v manj škodljive. Na ta način je naše ozračje bolj čisto. Vidimo, da gre za zelo pomembno napravo, ki pomembno vpliva na čisto okolje, glede na to, koliko avtomobilov se danes vozi po naših cestah.

Katalizator je del izpušnega sistema, ki je zaradi visokih temperatur nameščen blizu motorja. Katalizator vsebuje keramično sredico, ki je prekrita s slojem žlahtnih kovin. Sredica je sestavljena iz veliko propustnih kanalov skozi katere se pretakajo izpušni plini. V katalizatorju pride do kemične reakcije na podlagi katere se odstranijo škodljive snovi. Katalizator ima običajno dolgo življenjsko dobo, ki je primerljiva z življenjsko dobo samega avtomobila, kljub temu pa lahko pride tudi do njegove okvare.

DPF filter se lahko tudi obnovi

DPF filter ali filter trdih delcev ima sicer dolgo življenjsko dobo, vendar kljub temu lahko pride do težav pri njegovem delovanju. Le te so večinoma povezane z njegovo zamašitvijo. V primerih, ko z našim avtomobilom pretežno opravljamo le kratkotrajne relacije, ne more priti do regeneracije DPF filtra. Regeneracija DPF filtra je samodejno čiščenje filtra, ki se sproži le pri večjih hitrostih, torej, ko se vozimo na primer po avtocesti. Torej če se vozimo le po mestu, obstaja velika nevarnost da nam posveti opozorilna lučka za DPF filter.

Ob zamašitvi DPF filtra imajo lastniki avtomobilov več možnosti, kot so čiščenje, zamenjava novega ali obnovitev starega. Ker so stroški zamenjave novega originalnega filtra veliki, predstavlja obnova filtra cenovno zelo ugodno rešitev. DPF filter vam lahko obnovijo podjetja, ki se ukvarjajo s tovrstno storitvijo in imajo za to primerne stroje. Po obnovi bo vaš DPF filter kot nov.

You may also like...