Cpp, najpomembnejša prometna pravila

Cpp so prometna pravila, po katerih se morajo ravnati udeleženci v cestnem prometu. Najpomembnejša cpp se nanašajo na smer vožnje, vožnjo po cestah različnih kategorij, prednost določenih udeležencev v danih situacijah in podobno.

Najpomembnejša prometna pravila

Voziti moramo po delu ceste, ki je namenjen vrsti vozi, ki ji pripada njegovo vozilo. V Sloveniji ter velikem delu Evrope moramo voziti po desnem smernem vozišču. V primeru več prometnih pasov na smernem vozišču, je skrajni levi predviden za prehitevanje. Izjema glede smeri vožnje v Evropi je Velika Britanija, kjer poteka vožnja po levem smerem vozišču. Na avtocesti in hitri cesti je dovoljena vožnja vozil, ki po deklaraciji proizvajalca dosegajo hitrost nad šestdeset kilometrov na uro. Cpp dovoljujejo vstop vključevanje v promet na avtocesti le na označenih priključkih. Pešci imajo prednost pred drugimi udeleženci v promet v območju umirjenega prometa. Voznik mora pešcem na prehodu za pešce, na katerem ni svetlobnega signala omogočiti varno prečkanje vozišča. Cpp to pravilo predpisujejo za primere, ko so pešci na prehodu ali stopajo nanj. Vzvratna vožnja je dovoljena na kratki razdalji, prehitevanje pa je dovoljeno le po levi strani. Cpp prepovedujejo obračanje vozila na nepreglednih in ozkih cestah, na objektih in predorih, ob slabi vidljivosti ter v gostem prometu. Desno pravilo daje na križišču prednost vozilu, ki prihaja z desne strani. Izjema je križišče, kjer je s prometno signalizacijo določeno drugače. V krožnem križišču dajejo cpp prednost vozniku v križišču pred voznikom, ki se vključuje v krožišče. Največja določena hitrost je določena s splošnimi omejitvami hitrosti ter z prometnimi znaki. Cpp poleg tega vozniku nalaga hitrost vožnje voznik prilagoditi tehničnim in drugim lastnostim ceste, stanju vozila, prometnim in vremenskim razmeram, stanju tovora na vozilu, vozniških sposobnostim ter raznim drugim dejavnikom. Cpp predpisujejo obdobje zimske službe od petnajstega novembra do petnajstega marca, za vozila je obvezna predpisana obvezna zimska oprema, vozniki morajo upoštevati posebno prometno signalizacijo. Oglejte si termine za naslednji tečaj CPP na strani www.bb.si.

You may also like...